KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Riikliku järelevalve teostamine Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2019, 45

Riikliku järelevalve teostamine Alutaguse vallas

Vastu võetud 24.10.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktide 2 ja 3, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 29.08.2019. a määruse nr 106 „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pädev ametiisik riikliku järelevalve teostamisel seaduste alusel

  Seadustes sätestatud riikliku järelevalve teostamise pädevus Alutaguse Vallavalitsuse nimel on järgmistel ametiisikutel:
  1) alkoholiseaduse § 49 lõike 4 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  2) ehitusseadustiku § 130 lõike 2 punktide 1-6 alusel – abivallavanem, ehitisregistrispetsialist, järelevalvespetsialist, korrakaitsespetsialist, majandusjuht;
  3) ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 27 lõigete 1 ja 4 alusel – abivallavanem, ehitisregistrispetsialist, järelevalvespetsialist, korrakaitsespetsialist, majandusjuht;
  4) jäätmeseaduse § 119 lõigete 1 ja 4 alusel – abivallavanem, järelevalvespetsialist, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  5) kalmistuseaduse § 12 lõike 1 alusel – abivallavanem, järelevalvespetsialist, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  6) kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  7) keskkonnajärelevalve seaduse § 3 lõike 1 ja § 6 alusel – keskkonnaspetsialist;
  8) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 621 lõike 2 alusel – abivallavanem, geoinfospetsialist, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist, majandusnõunik;
  9) korrakaitseseaduse § 571 punkti 2 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  10) lastekaitseseaduse § 17 lõike 1 punkti 7, § 38 lõigete 1 ja 5 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist, lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja;
  11) liiklusseaduse § 193 lõike 1 alusel – abivallavanem, järelevalvespetsialist, korrakaitsespetsialist;
  12) looduskaitseseaduse § 702 lõike 2 alusel – abivallavanem, järelevalvespetsialist, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  13) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 65 lõigete 1 ja 2 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  14) maksukorralduse seaduse § 5 lõike 2 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  15) muinsuskaitseseaduse § 80 alusel –abivallavanem, ehitisregistrispetsialist, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist, majandusjuht;
  16) noorsootöö seaduse § 13 lõike 1 alusel – abivallavanem;
  17) pakendiseaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel – abivallavanem, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  18) reklaamiseaduse § 30 lõige 2 punkt 4 alusel – abivallavanem, keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  19) tarbijakaitseseaduse § 61 lõike 2 punkti 2 alusel – abivallavanem;
  20) tubakaseaduse § 32 punkti 3 alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  21) turismiseaduse § 30 lõike 2 punkti 4 alusel - abivallavanem;
  22) ühistranspordiseaduse § 80 lõigete 1 ja 2 alusel – abivallavanem;
  23) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 154 lõigete 1, 2, 21, 5 ja 6 alusel – abivallavanem;
  24) väärismetalltoodete seaduse § 42 lõike 2 punkti 2 alusel – abivallavanem.

§ 2.   Pädev ametiisik järelevalve teostamisel määruste alusel

  Määrustes sätestatud järelevalve teostamise pädevus Alutaguse Vallavalitsuse nimel on järgmistel ametiisikutel:
  1) Alutaguse Vallavolikogu 23.08.2018 määruse nr 68 „Alutaguse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ alusel – keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  2) Alutaguse Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 72 „Alutaguse vallas kompaktse asustusega aladel üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord“ alusel – keskkonnaspetsialist, järelevalvespetsialist;
  3) Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 78 „Alutaguse valla kalmistute kasutamise eeskiri“ alusel – keskkonnaspetsialist;
  4) Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine“ alusel – abivallavanem, korrakaitsespetsialist;
  5) Alutaguse Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 77 „Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri“ alusel – keskkonnaspetsialist, korrakaitsespetsialist;
  6) Alutaguse Vallavalitsuse 21.02.2019 määruse nr 5 „Alutaguse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ alusel - keskkonnaspetsialist.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json