Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2020, 1

2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 21.10.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel

§ 1.   Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2021. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
  1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
  2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
  3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
  4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);
  5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
  6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
  7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
  8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
  9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
  10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);
  11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
  12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);
  13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13);
  14) tervisedenduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 14).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määrus nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

Lisa 1 Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused

Lisa 2 Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 3 Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 4 Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 5 Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 6 Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 7 Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 8 Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 9 Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 10 Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 11 Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 12 Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 13 Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 14 Tervisedenduse valdkonna toetuse määramise lisatingimused

/otsingu_soovitused.json