HaridusKool

Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 24. septembri 2015 määruse nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2021, 1

Võru Linnavalitsuse 24. septembri 2015 määruse nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 20.10.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavalitsuse 24. septembri 2015 määruses nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" (RT IV, 13.06.2018, 11) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 1 kehtestatakse uues sõnastuses:
"Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Võru linnas ning Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Võru linnas põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Võru linna munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.";
  2) paragrahv 4 lõige 3 kehtestatakse uues sõnastuses:
"(3) Linnavalitsus teavitab hiljemalt 1. aprillil kooli määramisest taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat taotluses märgitud e-posti aadressil, selle puudumisel helistades taotluses märgitud telefoninumbrile.";
  3) paragrahv 5 lõige 3 kehtestatakse uues sõnastuses:
"(3) Kui soovitud koolis ei ole sobivat õppekohta, edastab kool taotluse linnavalitsusele. Linnavalitsus tagab rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukohta omavale õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.";
  4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;
  5) määruse lisa kehtestatakse uues vormis.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json