Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2022-2026 vastuvõtmine

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2022-2026 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2022, 19

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2022-2026 vastuvõtmine
[RT IV, 30.09.2022, 3 - jõust. 03.10.2022]

Vastu võetud 12.09.2018 nr 48
RT IV, 25.09.2018, 4
jõustumine 28.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2019RT IV, 17.10.2019, 120.10.2019
09.12.2020RT IV, 15.12.2020, 418.12.2020
13.10.2021RT IV, 21.10.2021, 324.10.2021
19.01.2022RT IV, 26.01.2022, 829.01.2022
21.09.2022RT IV, 30.09.2022, 303.10.2022
19.10.2022RT IV, 29.10.2022, 1201.11.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ning § 372 alusel.

§ 1.   Arengukava

  Võtta vastu Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 alljärgnevalt:
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]
  1) Võru valla arengukava 2020-2030 (käesoleva määruse lisa 1);
  2) Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 1: Võru valla toimekeskkonna analüüs (käesoleva määruse lisa 1.1);
  3) Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 2: Võru valla investeeringud (käesoleva määruse lisa 1.2).
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]

§ 2.   Eelarvestrateegia

  Võtta vastu Võru valla eelarvestrateegia 2022-2026 (käesoleva määruse lisa 2).
[RT IV, 30.09.2022, 3 - jõust. 03.10.2022]

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Võru valla arengukava 2020-2030
[RT IV, 29.10.2022, 12 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 1.1 Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 1: Võru valla toimekeskkonna analüüs
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]

Lisa 1.2 Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 2: Võru valla investeeringud
[RT IV, 29.10.2022, 12 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 2 Võru valla eelarvestrateegia 2022-2026
[RT IV, 30.09.2022, 3 - jõust. 03.10.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json