Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2022. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Mustvee valla 2022. aasta III lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2022, 50

  Mustvee valla 2022. aasta III lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 26.10.2022 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Mustvee valla põhimääruse § 41 ja Mustvee valla finantsjuhtimise korra § 5 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Mustvee valla 2022. aasta III lisaeelarve vastavalt lisale 1 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Ülle Rosin
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Mustvee valla 2022. aasta III lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json