Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2022. a I lisaeelarve

Rapla valla 2022. a I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2022, 52

Rapla valla 2022. a I lisaeelarve

Vastu võetud 27.10.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Rapla Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 „Rapla valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõike 9 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Rapla valla 2022. aasta I lisaeelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) investeerimistegevuse eelarve (lisa 2).

Kalle Toomet
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Investeerimistegevuse eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json