ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 7

Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 05.10.2000 nr 37
jõustumine 01.11.2000

Lähtudes Veeseaduse § 23 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3, Tallinna Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
2. Muuta 26. augusti 1999 Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 25 kinnitatud "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja" punkti 1.3.14 ja sõnastada see järgmiselt: "1.3.14 Heitvee ja fekaalide väljaveol ning purgimisel ühiskanalisatsiooni tuleb juhinduda Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast.".
3. Määrus jõustub 1. novembril 2000.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json