Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 13

Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra kinnitamine

Vastu võetud 23.01.2002 nr 11
jõustumine 28.01.2002

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktist 2, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 19 lg 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punktist 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määrusega nr 19 kinnitatud "Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra" punktist 5.7, Tallinna Linnavalitsus   m ä ä r a b:1. Kinnitada juurdelisatud ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise kord.  
2. Määrus jõustub 28. jaanuaril 2002.


Lisa Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise kord (Tlv m 24.01.2007 nr 10 jõust. 29.01.2007)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json