Teksti suurus:

Tallinna aadressitähiste eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 14

Tallinna aadressitähiste eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 05.07.2000 nr 44
jõustumine 17.07.2000

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 01. juuni 2000 määruse nr 17 punktist 3 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2 Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna aadressitähiste eeskiri.
2. Käesoleva eeskirja jõustumisest alates tuleb uued aadressitähised paigaldada vastavalt eeskirjas esitatud nõuetele.
3. Olemasolevate tähiste väljavahetamist tuleb linnaosadel kindlustada etapiviisiliselt ning esmajärjekorras vahetada tähised, mis eiravad eeskirja punkte 3.12, 3.3, 4.1, 5.2 ja 5.6.
4. Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle, sealhulgas eraomanike poolt, teostavad linnaosade valitsused.
5. Määrus jõustub 17. juulil 2000


Jüri Mõis
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa Tallinna aadressitähiste eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json