Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2013, 15

Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine

Vastu võetud 07.11.2001 nr 118
jõustumine 12.11.2001

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 25 lg 3, Tee seisundinõuded, Teehoiutööde tehnoloogianõuded, Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punkti 5 ja § 49 lg 1 punkti 3, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punkti 2.1.1, Tallinna Linnavolikogu 21.detsembri 2000 määrusega nr 62 vastuvõetud Tallinna arengukava 2001 - 2005, Tallinna Linnavalitsus määrab:1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivid.
2. Tallinna Kommunaalametil ja linnaosade valitsustel juhinduda oma tegevuse planeerimisel Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiividest.
3. Määrus jõustub 12. novembril 2001.


Lisa Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivid (Tlv m 17.07.2006 nr 66 jõust. 20.07.2006)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json