Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Abja valla jäätmekava 2016-2021

Abja valla jäätmekava 2016-2021 - sisukord
  Väljaandja:Abja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2016, 26

  Abja valla jäätmekava 2016-2021

  Vastu võetud 24.11.2016 nr 52

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42, § 59 lg 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Abja valla jäätmekava 2016-2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 13.12.2006 määrus nr 32 „Abja valla jäätmekava 2006–2010 vastuvõtmine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Villu Võsa
  vallavolikogu esimees

  Lisa Abja valla jäätmekava 2016-2021

  /otsingu_soovitused.json