Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mõisaküla linna jäätmekava 2017–2021. a vastuvõtmine

Mõisaküla linna jäätmekava 2017–2021. a vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2016, 29

  Mõisaküla linna jäätmekava 2017–2021. a vastuvõtmine

  Vastu võetud 24.11.2016 nr 11
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 364 ja “Jäätmeseaduse” § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Mõisaküla linna jäätmekava 2017-2021 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Jorma Õigus
  Volikogu esimees

  Lisa Jäätmekava 2017-2021