SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Leevi Hooldekodu 2018. aasta kohamaksu kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Leevi Hooldekodu 2018. aasta kohamaksu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2017, 3

Leevi Hooldekodu 2018. aasta kohamaksu kehtestamine

Vastu võetud 22.11.2017 nr 11
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse Veriora Vallavolikogu 29.05.2008 määruse nr 14 „Leevi HK põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine” § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.  Leevi Hooldekodu 2018. aasta kohamaksumuse kehtestamine

 (1) Kehtestada alates 01. jaanuarist 2018 Leevi Hooldekodus alljärgnevad kohamaksud:
 1) hoolduskoha kohamaksumus 555 eurot kuus (v.a voodislamavad hoolealused);
 2) voodislamavate ja inkontinentsitooteid kasutavate hoolealuste kohamaksumus 595 eurot kuus.

 (2) Kohamaks ei sisalda ravimite maksumust.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 24.11.2016 määrus nr 16 „Leevi Hooldekodu 2017. aasta kohamaksu kinnitamine”.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json