Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 12

Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 22.11.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Tartu Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” alusel ning arvestades Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määrust nr 13 „Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas”.

§ 1.  Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
 1) hõbelusikas sündinud Tartu valla elanikule väärtuses kuni 40 eurot;
 2) 1- kuni 7- aastaste koduste laste jõulupakid väärtuses kuni 25 eurot;
 3) ranitsatoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 100 eurot;
 4) kriisiabi kuni 5000 eurot;
 5) eakate tähtpäeva tervitus kuni 30 eurot.

§ 2.  Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
 1) tervisetoetused kuni 300 eurot aastas;
 2) ravimitoetus kuni 35 eurot aastas;
 3) hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimine 50 eurot kvartalis;
 4) toetused lastega peredele kuni 400 eurot aastas;
 5) koolitoetus kuni 100 eurot aastas;
 6) koolisõidutoetus kuni 600 eurot õppeaastas kuludokumentide alusel;
 7) lapse toiduraha katmise toetus kuni 2 eurot päevas;
 8) küttetoetus kuni 165 eurot leibkonna kohta aastas.

§ 3.  Erivajadusest tulenevad toetused

  Erivajadustest tulenevate toetuste määrad on järgmised:
 1) hooldajatoetus täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
 2) hooldajatoetus täisealise raske puudega isiku hooldajale 25 eurot kuus;
 3) hooldajatoetus keskmise puudega lapse hooldajale 60 eurot kuus;
 4) hooldajatoetus raske puudega lapse hooldajale 80 eurot kuus;
 5) hooldajatoetus sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus;
 6) viipekeeleteenuse toetus kuni 100 eurot kvartalis.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Üllar Loks
volikogu esimees