Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 19

Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused“ muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 82

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruses nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesolev kord reguleerib Alutaguse valla elanikele soodustuste andmist valla asutuste, valla osalusega ettevõtete ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste kohta.“;
  2) paragrahvi 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Korra kehtestamise eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise ning võimaldada valla elanikel soodustingimustel saada erinevaid teenuseid/tooteid koostööpartnerite juures.“;
  3) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:
1) vallasisene ühistransport;
2) Uikala prügilasse (jäätmejaama) ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong, plastid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, puit, tekstiil, suurjäätmed.“;
  4) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja teine lause.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json