Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Alutaguse valla elanike soodustused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 28

Alutaguse valla elanike soodustused

Vastu võetud 21.02.2018 nr 32
RT IV, 02.03.2018, 2
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 1902.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Alutaguse valla elanikele soodustuste andmist valla asutuste, valla osalusega ettevõtete ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste kohta.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Korra kehtestamise eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise ning võimaldada valla elanikel soodustingimustel saada erinevaid teenuseid/tooteid koostööpartnerite juures.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

§ 2.   Soodustuse saamise alused

  (1) Soodustust on õigustatud saama elanikud, kes omavad rahvastikuregistris lähiaadressi täpsusega elukohta Alutaguse vallas vähemalt kestvusega kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Valla kodaniku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Valla kodaniku kaardi väljastab õigustatud isikule tema avalduse alusel vallakantselei. Valla kodaniku kaart väljastatakse kehtivusega üks aasta.

§ 3.   Soodustused

  (1) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:
  1) soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
  2) soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
  3) soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

  (2) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:
  1) vallasisene ühistransport;
  2) Uikala prügilasse (jäätmejaama) ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong, plastid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, puit, tekstiil, suurjäätmed.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

§ 4.   Soodustuste fikseerimine ja tasumine

  (1) Teenuse pakkuja peab arvestust soodustust kasutanud isikute kohta, fikseerides vastaval registreerimislehel isiku nime, valla kodaniku kaardi numbri.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Soodustust saanute registreerimislehe alusel koostatakse aruanne, mis esitatakse koos arvega Alutaguse Vallavalitsusele.

  (3) Alutaguse Vallavalitsus doteerib hinnakirjas fikseeritud hinna ja soodustuse hinnavahe aruandes fikseeritud summa ulatuses esitatud arve alusel.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Valla kodaniku kaardi ja avalduse vormi töötab välja Alutaguse Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

/otsingu_soovitused.json