Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiad

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.03.2021, 19

Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiad

Vastu võetud 26.11.2018 nr 11
RT IV, 29.11.2018, 51
jõustumine 02.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2021RT IV, 19.01.2021, 222.01.2021
08.03.2021RT IV, 12.03.2021, 1315.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Jõgeva valla tunnustamise korra § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiate andmise eesmärk on tunnustada valla kultuuriellu panustavaid interpreete, kollektiive, kultuurikorraldajaid ja kogukondi.

§ 2.   Aastapreemiate kategooriad

  (1) Loomingupreemia antakse autorile, interpreedile, autorite või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.

  (2) Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ning turistisõbraliku vallana.

  (3) Kogukonnapreemia antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.

§ 3.   Aastapreemia suurus

  Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile või ühendusele.

§ 4.   Kandidaatide esitamine

  (1) Aastapreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada kõik isikud.

  (2) Jõgeva Vallavalitsus (ametiasutusena) tagab avalikkuse õigeaegse teavitamise ettepanekute esitamise võimalustest (ajast, kohast ja viisist).

  (3) Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
  1) ettepaneku esitaja;
  2) aastapreemia kategooria;
  3) ettepaneku põhjendus.

§ 5.   Preemia määramine ja üleandmine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud kuni 7-liikmeline komisjon.
[RT IV, 12.03.2021, 13 - jõust. 15.03.2021]

  (2) Preemia võib jätta ühes või mitmes kategoorias välja andmata.
[RT IV, 19.01.2021, 2 - jõust. 22.01.2021]

  (3) Aastapreemia saajad avalikustatakse Jõgeva Vallavalitsuse korraldataval kultuuritöötajate tänuüritusel ja preemiad kantakse üle 10 tööpäeva jooksul.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json