Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve

Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 61

  Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve

  Vastu võetud 26.11.2019 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 29. jaanuari 2019 määruse nr 2 „Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 23. aprilli 2019 määrusega nr 5 „Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Võtta vastu Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 157 738 (ükssada viiskümmend seitse tuhat seitsesada kolmkümmend kaheksa) eurot vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub üldises korras.

  Tanel Mõistus
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json