HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 37

Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 20.03.2008 nr 9
jõustumine 01.04.2008

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2006 määrusega nr 2 kinnitatud “Pärnu linna põhimääruse” § 53 lõike 2 alusel.

§ 1.  Munitsipaalhuvikoolide nime muutmine

 (1) Nimetada Pärnu Noorte Loodusmaja ümber Pärnu Loodusmajaks.

 (2) Nimetada Pärnu Noorte Tehnikamaja ümber Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmajaks.

§ 2.  Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine

  Kinnitada munitsipaalhuvikoolide põhimäärused järgmiselt:
 1) Pärnu Muusikakooli põhimäärus (lisa 1);
 2) Pärnu Kunstikooli põhimäärus (lisa 2);
 3) Pärnu Linna Spordikooli põhimäärus (lisa 3); muudetud (Pärnu Linnavolikogu määrus; 30.06.2009; Nr. m/19/2009; jõust. 04.07.2009)
 4) Pärnu Kunstide Maja põhimäärus (lisa 4);
 5) Pärnu Loodusmaja põhimäärus (lisa 5); Kehtetu (Pärnu Linnavolikogu määrus; 18.03.2010; Nr. m/10/2010; jõust. 01.09.2010)
 6) Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja põhimäärus (lisa 6). Kehtetu (Pärnu Linnavolikogu määrus; 18.03.2010; Nr. m/10/2010; jõust. 01.09.2010)

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2008.

Lisa 1 Pärnu Muusikakooli põhimäärus

Lisa 2 Pärnu Kunstikooli põhimäärus

Lisa 3 Pärnu Linna Spordikooli põhimäärus

Lisa 4 Pärnu Kunstide Maja põhimäärus