Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 90

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016

  Vastu võetud 17.11.2011 nr 19
  jõustumine 01.01.2012

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõigete 2 ja 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

  Vahur Mäe
  Volikogu esimees

  Lisa Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2012-2016

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3