Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuete kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 96

Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuete kinnitamine

Vastu võetud 17.12.2004 nr 23
jõustumine 17.12.2004

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõudeid Pärnu linnas, arvestades sealjuures linna piirkondade erisusi ja vajadusi.

§ 2.   Tänava nimesiltide ja majanumbrite näidisvormid

  Määrusega sätestatakse tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded vanalinnas ja mujal linna territooriumil. Nimetatud vorminõuded on kohustuslikud järgimiseks.

§ 3.   Tänava nimesildi ja majanumbri vorminõuded vanalinna piirkonnas

  (1) Vanalinn on ala, mida piiravad Pärnu jõgi, Ringi, Muuli, Seedri, Remmelga, Esplanaadi, Aia, Vanapargi ja Vingi tänavad ning Riia maantee lõik alates Vingi tänavaga ristumisest kuni Vanapargi tänavaga ristumiseni.

  (2) Tänava nimesildi ja majanumbri aluse kõrgus on 180 mm.

  (3) Tänava nimesildi ja majanumbri aluse taust on valmistatud pruunist valgustpeegeldavast kilest (liiklusmärkide valmistamiseks ettenähtud kleepkilest või samaväärsest valgustpeegeldavast märgikatte materjalist).

  (4) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantava teksti font on Arial Narrow Bold.

  (5) Tänava nimesildile kantava teksti kõrgus on 75 mm. Kogu tekst edastatakse suurte tähtedena. Majanumbrile kantava numbri kõrgus on 120 mm.

  (6) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantav tekst on valmistatud valgest valgustpeegeldavast kilest (liiklusmärkide valmistamiseks ettenähtud kleepkilest või samaväärsest valgustpeegeldavast märgikatte materjalist).

  (7) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantava teksti kaugus aluse esiservast on 55 mm. Tekst asub aluse suhtes keskel.

  (8) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantav tekst on ümbritsetud valgest valgustpeegeldavast kilest valmistatud raamiga. Raami paksus on 5 mm. Raami välisserva kaugus aluse servast on 10 mm.

§ 4.   Tänava nimesildi ja majanumbri vorminõuded mujal linnaterritooriumil

  (1) Tänava nimesildi ja majanumbri aluse kõrgus on 180 mm.

  (2) Tänava nimesildi ja majanumbri aluse taust on valmistatud valgest valgustpeegeldavast kilest (liiklusmärkide valmistamiseks ettenähtud kleepkilest või samaväärsest valgustpeegeldavast märgikatte materjalist).

  (3) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantava teksti font on Arial Narrow Bold.

  (4) Tänava nimesildile kantava teksti kõrgus on 75 mm. Kogu tekst edastatakse suurte tähtedena. Majanumbrile kantava numbri kõrgus on 120 mm.

  (5) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantav tekst on valmistatud pruunist valgustpeegeldavast kilest (liiklusmärkide valmistamiseks ettenähtud kleepkilest või samaväärsest valgustpeegeldavast märgikatte materjalist).

  (6) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantava teksti kaugus aluse esiservast on 55 mm. Tekst asub aluse suhtes keskel.

  (7) Tänava nimesildile ja majanumbrile kantav tekst on ümbritsetud pruunist valgustpeegeldavast kilest valmistatud raamiga. Raami paksus on 5 mm. Raami välisserva kaugus aluse servast on 10 mm.

§ 5.   Tänava nimesildi ja majanumbri paigaldamine

  (1) Tänava nimesildid paigaldatakse ristuvate teede puhul kõikide teede otstesse liikumissuunale.

  (2) Tänava nimesildi kõrgus maapinnast on hoone seinale paigaldamisel 2,5 m, piirdele

  paigaldamisel 0,8-1 m ja vastavale metallpostile paigaldamisel 1,5 m.

  (3) Hoone seinale või piirdele paigaldatud tänava nimesildi kaugus hoone või piirde nurgast on kuni 0,5 m.

  (4) Vastavale metallpostile paigaldatud tänava nimesildi kaugus tänava nurgast on kuni 2 m.

  (5) Majanumber paigaldatakse hoone fassaadile, vahetult tänava nimesildi järele või kuni 0,5 m kaugusele hoone nurgast. Majanumber paigaldatakse hoone omaniku poolt pärast välisviimistlustööde lõppu.

  (6) Tänava nimesildid ja majanumbrid peavad olema paigaldatud vastupidavalt ja valmistatud mitteroostetavast metallist.

  (7) Tänavate nimesildid paigaldatakse Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna poolt määruse jõustumisest alates kolme aasta jooksul.

§ 6.   Rakendussäte

  Määruse nõuetele mittevastavad tänavate nimesildid ja majanumbrid tuleb viia määruse nõuetega kooskõlla kolme aasta jooksul määruse jõustumisest.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Hallikmägi
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json