ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2011, 109

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 25.09.2008 nr 16
jõustumine 30.09.2008

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, Pärnu Linnavolikogu 17. juuni 1999 määrusega nr 26 kinnitatud “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra” punkti 5, 26. aprillil 2004 sõlmitud Pärnu linna ja Sindi linna haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetuse ulatuse määramise, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ja kasutamise haldus- ja võlaõigusliku lepingu punkti 5.2, AS Pärnu Vesi 01.09.2008 taotluse nr 2.3/307 ja Sindi Linnavalitsuse 25.09.2008 kooskõlastuse nr 9-2.1/1082-2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna määramist Pärnu linna haldusterritooriumil ja Sindi linna vee-ettevõtjale.

§ 2.   Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind

  (1) Kehtestada AS Pärnu Vesi klientidele veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind Pärnu linna haldusterritooriumil alljärgnevalt:

1) abonenttasu baasmäär kuus 0.00 eurot;
2) tasu võetud vee eest (1 m3 kohta kroonides ilma käibemaksuta) 0.69 eurot;
3) tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest (1 m3 kohta kroonides ilma käibemaksuta) 1.01 eurot.


(Linnavalitsuse määrus 13.12.2010; Nr. M/10/2010; jõust. 01.01.2011)

  (2) Kehtestada AS Pärnu Vesi Reiu joogiveetöötlusjaamast Sindi veeettevõtjale müüdava veeettevõtjale müüdava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind alljärgnevalt:

1) tasu võetud vee eest (1 m3 kohta kroonides ilma käibemaksuta) 0.54 eurot;
2) tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest (1 m3 kohta kroonides ilma käibemaksuta) 0.96 eurot.


(Linnavalitsuse määrus 13.12.2010; Nr. M/10/2010; jõust. 01.01.2011)

  (3) Kinnitada Pärnu ja Sindi linnade asutuste ja ettevõtete heitveegruppide ja hinnakoefitsientide järgmine jaotus:

Heitvee grupp Reoaine BHT7 sisaldus (mg/l) Hinnakoefitsient
I 0-349  1,0
II 350-449 1,1
III 450-549 1,2
IV 550-649 1,3
V 650-749 1,4
VI 750-999  1,5
VII 1000-1299 2,0 
VIII 1300 ja üle  3,0

§ 3.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2007 määrus nr 13 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine”.

§ 4.   Jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2009.

  (2) Määrus jõustub 30. septembril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json