Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vaivara valla raamatukogude avalike internetipunktide kasutamise eeskiri

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 65

Vaivara valla raamatukogude avalike internetipunktide kasutamise eeskiri

Vastu võetud 12.12.2012 nr 65

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri kehtib kõigis Vaivara valla avalikes internetipunktides.

  (2) Avaliku internetipunkti kasutamise eeskirjast teavitatakse kasutajat enne teenuse osutamist.

  (3) Internetipunkti võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast, eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

§ 2.   Internetipunkti teenused

  Internetipunktis on võimalik kasutada järgmisi teenuseid:
  1) veebilehe kasutamine;
  2) e-maili kirjutamine, saatmine ja lugemine;
  3) CD kasutamine;
  4) kirjade koostamine;
  5) pangateenuste kasutamine;
  6) printimine.

§ 3.   Kasutajate registreerimine

  (1) Internetipunkti kasutamiseks saab registreerida kohapeal või telefoni teel:
  1) Sinimäe raamatukogu;
  2) Vaivara raamatukogu;
  3) Olgina raamatukogu;

  (2) Korraga saab registreerida kuni 60 minutiks. Arvuti kasutamine algab täistunnil.

  (3) Eelregistreerimise korral peab arvutikasutaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale. Vabade aegade olemasolul on võimalik kohapeal aega pikendada.
Pikendatakse kasutaja soovil ning kokkuleppel raamatukogu töötajaga kuni 2 tunnini.

§ 4.   Internetipunkti kasutamise korraldus

  (1) Enne arvuti kasutamist tutvub külastaja kasutamise eeskirjaga.

  (2) Iga arvutikasutaja fikseerib oma töö alguse-ja lõpuaja vastavas andmikus ning annab selle kohta allkirja.

  (3) Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima hakkamist informeeritakse sellest raamatukogutöötajat.

  (4) Arvutikasutajatel ei ole lubatud arvutile installeerida tarkvara ja arvutimänge ega muuta arvuti häälestust. Pärast töö lõppu kustutab kasutaja enda tekitatud failid arvutist. Pärast töö lõppu ei tohi arvutit välja lülitada.

  (5) Oma diskettide, mälupulga või CD kasutamine on lubatud ainult raamatukogutöötaja nõusolekul.

  (6) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt teavitada raamatukogu töötajat.

  (7) Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on lugejal õigus pöörduda raamatukogu töötaja poole.

  (8) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest arvutikasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

  (9) Arvutikasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

  (10) Arvutikasutaja peab hoidma puhtust ja korda. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine ja joomine. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi külastajaid.

  (11) Eeskirja rikkumisel kaotab arvutikasutaja õiguse kasutada arvutit kahe nädala kuni kuue kuu jooksul, korduval eeskirjade eiramisel määramata ajaks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json