HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Antsla Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 79

Antsla Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamine

Vastu võetud 01.11.2011 nr 13

Määrus kehtestatakse ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahv 22 lõike 1 punkti 37, ,,Huvikooli seaduse" paragrahv 21 lõike 3, Antsla Vallavolikogu 29. aprilli 2008. a määrusega nr 4 kinnitatud ,,Antsla Muusikakooli põhimäärus" paragrahv 9 lõike 5 ning Antsla Muusikakooli 18.10.2011. a taotluse nr 2.6-6/17 alusel.

§ 1.  Kinnitada alates 01.01.2012. a Antsla Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu suuruseks õppeaastas:

 (1) põhiõpe ja üldkultuuriline õpe 180 eurot, arvestusega 20 eurot kuus õpilase kohta;

 (2) vabaõppes 270 eurot, arvestusega 30 eurot kuus inimese kohta.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 17. juuni 2008. a määrus nr 7 ,,Antsla Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamine".

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees