Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskiri

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 102

Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskiri

Vastu võetud 21.12.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse Suure-Jaani Raamatukogu kasutamise eeskirja paragrahvi 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Suure-Jaani Raamatukogus ja tema struktuuriüksustes (edaspidi raamatukogu) Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskiri.

§ 2.   Avalik Internetipunkt

  Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on raamatukogus asuv avalikult kasutatav internetipunkt, mille kaudu võimaldatakse kehtivate õigusaktide alusel kasutajatele juurdepääs Internetis sisalduvale teabele.

§ 3.   AIP kasutamine

  (1) AIP külastamise eelduseks on arvutikasutusoskus.

  (2) AIP esmakordsel külastusel esitab külastaja isikut tõendava dokumendi ning tutvub AIP kasutamise eeskirjaga.

  (3) AIP kasutaja arvuti kasutamise algus- ja lõppaeg fikseeritakse vastavas registreerimisvihikus.

  (4) AIP külastaja saab arvutit kasutada korraga 1 tund.

  (5) AIP arvuti kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreerida kohapeal, telefoni või elektronposti teel. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele kasutajale.

  (6) Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja.

§ 4.   AIP teenused

  (1) Infootsing internetis on AIP-i kasutajale tasuta.

  (2) Printimine on tasuline vastavalt vallavalitsuse kinnitatud hinnakirjale. Enne printima asumist on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.

  (3) Võimalik on kasutada ID-kaarti.

§ 5.   Keelud AIP kasutamisel

  AIP kasutajal on keelatud:
  1) tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine;
  2) arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;
  3) arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine ilma raamatukogutöötaja loata;
  4) isikliku andmekandja (CD, DVD, mälupulk jmt) kasutamine ilma raamatukogutöötaja loata;
  5) tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate Interneti-lehekülgede külastamine;
  6) teiste AIP kasutajate häirimine;
  7) arvuti kasutamisel söömine või joomine.

§ 6.   Karistused AIP eeskirja rikkumise eest

  (1) Kasutamise eeskirja mittetäitmise ja ebakorrektse käitumise korral rakendatakse AIP kasutamiskeeldu: esmakordsel rikkumisel 2 nädalat ja korduval kuni 1 aasta.

  (2) AIP kasutajalt nõutakse sisse tema süü läbi AIP arvuti või muu inventari rikkumisel või hävimisel tekkinud materiaalne kahju.

§ 7.   Probleemid arvuti kasutamisel

  (1) Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvuti kasutajal õigus pöörduda raamatukogutöötaja poole.

  (2) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult informeerida raamatukogutöötajat.

§ 8.   Arvutis töö lõpetamine

  Pärast töö lõppu peab kasutaja sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid, kuid ei tohi arvutit välja lülitada.

§ 9.   Arvutikasutaja töö kontrollimine

  Raamatukogutöötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist.

§ 10.   AIP kasutaja vastutus

  Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest internetikasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ringo
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json