Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Ametiülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord

Ametiülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord - sisukord
Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2012, 120

Ametiülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord

Vastu võetud 23.11.2006 nr 62
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.201001.01.2011

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 17 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Suure-Jaani Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmete ja volikogu alatiste komisjonide liikmete poolt volikogu ülesannete täitmisel ning Suure-Jaani Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) mitteametnikest liikmete poolt valitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse määramist ja maksmist.

§ 2.   Koolituskulutuste hüvitamine

  (1) Ülesannete täitmiseks vajalikule koolitusele saadetakse volikogu liige või volikogu komisjoni liige volikogu esimehe kirjaliku korralduse alusel, vallavalitsuse liige vallavanema käskkirja alusel.

  (2) Kirjalikus korralduses/käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, asutus, kuhu lähetatu suunatakse, lähetuse kestus, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise ulatus.

  (3) Lähetuskohta sõidu ja koju tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tõendava dokumendi alusel.

  (4) Isikliku sõiduautoga lähetuses käimise korral hüvitatakse sellega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi (bensiinitšekk) ja fikseeritud spidomeetrinäidu alusel. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ülemmäär on kuni 0.26 eurot/km.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (5) Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Majutuskulude alammäär on riigisisesel lähetusel 12.78 eurot ja välislähetusel 51.13 eurot ööpäevas, ülemmäär riigisisesel lähetusel 76.69 eurot ja välislähetusel 127.82 eurot ööpäevas.
Kui kulu tõendaval dokumendil märgitud summa on väiksem hüvitise alammäärast, hüvitatakse kulud dokumendil märgitud summa ulatuses.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (6) Teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse lähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel selle asula piirist, kus paikneb teenistuskoht. Päevaraha suurus on riigisisese lähetuse korral 5.11 eurot päevas ja välislähetuse korral 31.96 eurot päevas. Volikogu esimees või vallavanem võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (7) Kulutuste kohta esitatakse lähetuskulude aruanne finantsosakonnast saadaval blanketil.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007

/otsingu_soovitused.json