Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi, tingimuste ja lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine

Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi, tingimuste ja lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2013, 72

Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi, tingimuste ja lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine

Vastu võetud 02.03.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 3 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 132 lõike 1 punkti 3, § 138 lõike 1, lõike 3, lõike 4 ning § 139 lõike 3 alusel.

§ 1.   Vormide kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmised vormid:
  1) Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vorm, vastavalt lisale 1;
  2) Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused, vastavalt lisale 2;
  3) Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi kasutamise juhend, vastavalt lisale 3.

§ 2.   Lepingu sõlmimine

  Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise leping sõlmitakse lisaga 1 kehtestatud vormil ja lisaga 2 kehtestatud lepingu tingimustel, lähtudes lisaga 3 kehtestatud lepingu vormi kasutamise juhendist.

§ 3.   Rakendussätted

 
  1) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel.
  2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas
Vallavanem

Kristo Kallas
Vallasekretär

Lisa 1 Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise leping

Lisa 2 Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused

Lisa 3 Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi kasutamise juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json