Teksti suurus:

Võhma Linnavolikogu 25. oktoobri 2007 määruse nr 21 ,,Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord” muutmine

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 26

Võhma Linnavolikogu 25. oktoobri 2007 määruse nr 21 ,,Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.12.2014 nr 18
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võhma Linnavolikogu 25. oktoobri 2007 määruses nr 21 “Võhma linna eelarvest mittetulundustegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alase tegevuse ning ürituste toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Otsustamisel lähtutakse avalikust huvist, vastava valdkonna eelarvest, linnas kehtivatest arengukavadest ja elanikkonna kaasatusest tegevusse, üritusse või projekti.”;
  2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Otsus vormistatakse linnavalitsuse korraldusena.”.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json