Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määruse nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määruse nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“, Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 12 „Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2014, 61

Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määruse nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määruse nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“, Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 12 „Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 25
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrust nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ alljärgnevalt:

  Asendada paragrahvi 1 lõikes 2 sõnad „Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus“ sõnadega „Narva Sotsiaaltöökeskus“ vastavas käändes.

§ 2.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määrust nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“ alljärgnevalt:

  Asendada paragrahvi 1 lõikes 3 sõnad „Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus“ sõnadega „Narva Sotsiaaltöökeskus“ vastavas käändes.

§ 3.   Muuta Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrust nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ alljärgnevalt:

  Asendada paragrahvi 8 lõikedes 1 ja 3 sõnad „Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus“ sõnadega „Narva Sotsiaaltöökeskus“ vastavas käändes.

§ 4.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrust nr 12 „Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ alljärgnevalt:

  Asendada paragrahvi 1 lõikes 3 sõnad „Narva Laste Varjupaik“ sõnadega „Narva Sotsiaaltöökeskus“ vastavas käändes.

§ 5.   Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json