PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 417

Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Vastu võetud 10.10.2002 nr 29
jõustumine 01.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.201001.01.2011, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivust kuni 2014. aasta lõpuni
18.12.2014RT IV, 29.12.2014, 7101.01.2015, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivusaega kuni 2017. aasta lõpuni
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 15201.01.2018, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivusaega kuni 24. oktoobrini 2021

Võttes aluseks Planeerimis- ja ehitusseaduse paragrahvi 24 lõike 2, § 25 lõike 4 ja § 27 lõike 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ning tutvunud Paide linna üldplaneeringu projektiga, Paide Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada Paide linna üldplaneering aastani 2010;
[RT IV, 29.12.2017, 152 - jõust. 01.01.2018, pikendatud Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivusaega kuni 24. oktoobrini 2021]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

3. Paide Linnavalitsusel:
1) teatada üldplaneeringu kehtestamisest maakondlikus ajalehes.

4. Määrus jõustub 01. novembril 2002.

Lisa 1 Bensiinitanklad

Lisa 2 Elamumaad

Lisa 3 Elaniketihedus

Lisa 4 Keskkonnamõju hindamine

Lisa 5 Riikliku kaitse all olevad objektid

Lisa 6 Maakasutuspiirangud

Lisa 7 Maakasutusplaan

Lisa 8 Rattateed ja mänguväljakud

Lisa 9 Tänavad ja parklad

Lisa 10 Äri- ja tootmismaad

/otsingu_soovitused.json