Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 7

  Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.12.2015 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja § 22 lg 1 p 36 4 ja jäätmeseaduse § 39, § 42, § 59 lg 1 alusel.

  § 1.  Vändra valla jäätmekava aastateks 2015-2020 võetakse vastu määruse lisana.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tarmo Lehiste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vändra valla jäätmekava 2015-2020