Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava aastateks 2016-2020 vastuvõtmine

Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava aastateks 2016-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 45

  Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava aastateks 2016-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.12.2015 nr 18
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 ja 591 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava aastateks 2016-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Jäätmekava avalikustada Sauga valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

  Kandela Õun
  Volikogu esimees

  Lisa Are, Halinga ja Sauga valdade jäätmekava aastateks 2016-2020

  /otsingu_soovitused.json