Teksti suurus:

Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava vastuvõtmine

Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 53

  Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.12.2015 nr 45
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Jõgeva linna põhimääruse § 34 lõike 4 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  Margus Kask
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava