Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 72

Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu valla põhimääruse § 7 lõigete 1.2 ja 4 ning Kuusalu valla arengukava alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2016. aasta eelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2016. aasta eelarve
· põhitegevuse tulud 7 523 890 eurot;
· põhitegevuse kulud -7 139 890 eurot;
· investeerimistegevus –1 034 000 eurot;
· finantseerimistegevus 550 000 eurot;
· likviidsete varade muutus (vähenemine) -100 000 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2016. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json