Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Nõo Spordihoone hinnakirja kinnitamine

Nõo Spordihoone hinnakirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 84

Nõo Spordihoone hinnakirja kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2015 nr 11

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja „Nõo vallavara valitsemise korra“ § 18 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Hinnakirja kinnitamine

  Kinnitada Nõo Spordihoone hinnakiri (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.

  (2) Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 30.09.2013 määrus nr 9 „Nõo Spordihoone hinnakirja kinnitamine“.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

Lisa Nõo Spordihoone hinnakiri

/otsingu_soovitused.json