HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaiatasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 86

Lasteaiatasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 17.12.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Käina valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema või eestkostja poolt kaetava osa (lasteaiatasu) suurus õppeaasta kohta, v.a juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Lasteaiatasu lasteaiarühmas on 14 eurot kuus.

  (2) Hoiurühmakoht on tasuta.

  (3) Lasteaiatasu tuleb maksta, sõltumata sellest kas laps käib lastaias või mitte.

§ 3.   Lasteaiatasu maksmise kord

  (1) Lapsevanema või eestkostja ja lapse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Käina vallas, lastaiatasu on:
  1) esimeselt lasteaiarühmas käivalt lapselt 14 eurot kuus.
  2) teiselt lasteaiarühmas käivalt lapselt 8 eurot kuus.
  3) lasteaiatasust on vabastatud pered, kui lasteaiarühmas käib kolm või enam last.

  (2) Lapsevanemale või eestkostjale ja lapsele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on mõne teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, on lasteaiatasu 14 eurot iga lasteaiarühmas käiva lapse kohta.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 25.7.2013 määrus nr 59 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json