HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasude kehtestamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2015, 91

Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasude kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 2, § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kose Spordikooli õppetasude kehtestamine

  Kehtestada alates 01.01.2016 Kose Spordikooli õppetasud alljärgnevalt:
  1) ujumise erialal 144 eurot aastas (jaanuar-aprill 24 eurot kuus, november-detsember 24 eurot kuus);
  2) ujumine ettevalmistusrühm 96 eurot aastas (jaanuar-aprill 16 eurot kuus, november-detsember 16 eurot kuus);
  3) kergejõustiku erialal 150 eurot aastas (jaanuar-juuni 15 eurot kuus, september-detsember 15 eurot kuus);
  4) korvpalli erialal 150 eurot aastas (jaanuar-juuni 15 eurot kuus, september-detsember 15 eurot kuus).

§ 2.   Kose Muusikakooli õppetasude kehtestamine

  Kehtestada alates 01.01.2016 Kose Muusikakooli õppetasud alljärgnevalt:
  1) ettevalmistusklass (pill + solfedžo) 225 eurot aastas (jaanuar-mai 25 eurot kuus, september-detsember 25 eurot kuus);
  2) ettevalmistusklass (solfedžo) 135 eurot aastas (jaanuar-mai 15 eurot kuus, september-detsember 15 eurot kuus);
  3) I-VIII klass 333 eurot aastas (jaanuar-mai 37 eurot kuus, september-detsember 37 eurot kuus).

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 15.03.2012 määrus nr 97 „Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasude kehtestamine“.

§ 4.   Määruse avalikustamine

  Avalikustada käesolev määrus Kose valla veebilehel ja ajalehes Kose Teataja.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json