HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Mõisaküla linna haridusasutustes 2017. aastal

Õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Mõisaküla linna haridusasutustes 2017. aastal - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 1

  Õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Mõisaküla linna haridusasutustes 2017. aastal

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 3

  Määruse kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 83 lõike 5 ning “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Mõisaküla Kooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta kuus 2017. aastal 217,91 eurot.

  § 2.   Kinnitada Mõisaküla Lasteaia õppekoha tegevuskulu (lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite) arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus 2017. aastal 300,88 eurot.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ervin Tamberg
  Linnapea

  Leili Ruus
  Linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json