Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiviõli linna 2017.a eelarve vastuvõtmine

Kiviõli linna 2017.a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 37

  Kiviõli linna 2017.a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.12.2016 nr 50

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kiviõli linna 2017. aasta eelarve (lisatud):

   
    1) põhitegevuse tulud mahus 4 248 881,53 eurot;
    2) põhitegevuse kulud mahus 3 078 558,53 eurot;
    3) investeerimistegevus summas -115 974,00 eurot;
    4) finantseerimistegevus summas -154 349,00 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub 01.jaanuaril 2017.aastal.

  Eldur Lainjärv
  Volikogu esimees

  Lisa  Kiviõli linna 2017.a eelarve

  Lisa 1  Kiviõli linna 2017.a eelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json