Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 40

Räpina valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 21.12.2016 nr 13
, rakendatakse alates 1.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 „Räpina valla finantsjuhtimise kord’’ § 4 lõike 4 ja § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2017. aasta eelarve

  Kinnitada Räpina valla 2017. aasta eelarve:
  1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) Põhitegevuse tulud vastavalt lisale 2;
  3) Põhitegevuse kulud vastavalt lisale 3;
  4) Investeerimistegevuse tulud ja kulud vastavalt lisale 4.

§ 2.   Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kinnitamine

  Kinnitada hoonete välisilme parandamise toetusteks eraldatud vahenditeks 1 000 eurot.

§ 3.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 869 000 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Tiit Kala
volikogu esimees

Lisa Räpina valla 2017. aasta eelarve lisad 1-4

/otsingu_soovitused.json