Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2017. aasta eelarve

Otepää valla 2017. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2016, 53

  Otepää valla 2017. aasta eelarve

  Vastu võetud 22.12.2016 nr 18

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Otepää valla 2017. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

  § 2.  Kinnitada Otepää valla kassatagavara suuruseks 2017. aastal 20 000 eurot.

  Siim Kalda
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 2017.aasta eelarve lisad 1-5