Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 15

Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine

Vastu võetud 20.12.2017 nr 36
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 2 lg 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 „Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" § 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  „6) pensionilisa 100 eurot;".

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json