Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 23

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 19.12.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Rõuge vallas.

§ 2.   Toetuse arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

§ 3.   Piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür – kuni 2 eurot normpinna m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 3 eurot normpinna m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 3 eurot normpinna m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 16 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus ja/või kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas – kuni 40 eurot kord;
  5) kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumides ja väikekatlaga majades ning gaasi- ja elektriküttega eluruumides kuni 4 eurot normpinna m² kohta kuus;
  6) kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud kütuse maksumus ahiküttega eluruumides aastaringselt kuni 3 eurot normpinna m² kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 450 eurot aastas. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 35 eurot balloon, 1-2 elaniku kohta 2 ballooni ning 3 ja enama elaniku kohta 4 ballooni aastas;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 2 eurot 1 m² elamualuse pinna kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu – ainult konkreetsele kasutatavale alalisele eluruumile kuni 1 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu – kuni 8 eurot pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Haanja Vallavolikogu 17.03.2016 määrus nr 14 "Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Misso Vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 7 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Mõniste Vallavolikogu 28.11.2014 määrus nr 18 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Rõuge Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 8 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Varstu Vallavolikogu 09.06.2015 määrus nr 10 "Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json