Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Halinga valla põhimäärus

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 34

Halinga valla põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2012 nr 29
RT IV, 28.11.2012, 23
jõustumine 01.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.04.2013RT IV, 24.04.2013, 827.04.2013
14.12.2017RT IV, 29.12.2017, 101.01.2018

Määrus on antud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.  Reguleerimisala
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. peatükk VALLA SÜMBOLID JA NENDE KASUTAMINE 

§ 2.  Valla lipp ja vapp
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.  Valla lipu kirjeldus

 (1) Valla lipu ruudukujulise kollase kanga ülemisel poolel on must karupea koos tõstetud parema käpaga. Manused sinised. Lipu alumisel poolel on kolm sinist pärlikarpi 2+1.

 (2) Lipu etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 1. märtsil 1994. a.

 (3) Piduliku kandelipu varras on sinine ja selle vardaehteks on kuldne odaots. Lipu normaalmõõdud on 105×105 cm.

§ 4.  Valla vapi kirjeldus

 (1) Valla vapi kuldse kilbi ülemisel poolel on must karupea koos tõstetud parema käpaga. Manused on sinised. Kilbi alumisel poolel on kolm sinist pärlikarpi 2+1. Vapi värvused ja tunnused tähistavad Pärnumaad ja Apostel Jaakobust (Pärnu-Jaagupi kihelkond).

 (2) Vapi etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 1. märtsil 1994. a.

§ 5. - § 124. [Kehtetud - RT IV, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]