Teksti suurus:

Kadrina valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 49

Kadrina valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 3

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Kadrina valla põhimääruses tehakse järgmised muudatused:


1) 2.peatüki pealkirjaga „VOLIKOGU“ § 5 lõiget 3 muudetakse järgmises sõnastuses:


" § 5. (3) Volikogu esimehe või ühe aseesimehe koht võib volikogu otsusel olla palgaline. Volikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega tema suhtes rakendada selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud.“


2) 3. peatüki pealkirjaga „VALLAVALITSUS“ § 20 lõiget 5 muudetakse järgmises sõnastuses:


" § 20. (5) Vallavanemat asendab vallavanema poolt määratud vallavalitsuse liige.”


3) 7. peatüki pealkirjaga “ESINDAMINE” § 35 lõike 2 teist lauset muudetakse järgmises sõnastuses:


" § 35. (2) Vallavanema äraolekul esindab valda vallavanema poolt määratud isik.”

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json