Teksti suurus:

Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 66

Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 18.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse Elva Vallavolikogu 18. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ § 71 lg 5, § 96 lg 3, § 100 lg 3 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
  1) sünnitoetus 550 eurot, esimene osa 300 eurot ja teine osa 250 eurot;
  2) ranitsatoetus 70 eurot;
  3) matusetoetus 250 eurot.

§ 2.   Hooldajatoetuste määrad

  Kehtestada hooldajatoetuste määrad järgmiselt:
  1) täisealise raske puudega isiku hooldajale 25 eurot;
  2) täisealise sügava puudega isiku hooldajale 35 eurot;
  3) puudega lapse hooldajale 50 eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla volikogu ja valitsuse õigusaktide alusel antud haldusaktid sotsiaaltoetuste määramise kohta kehtivad nendes märgitud tähtajani.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
Rõngu Vallavolikogu 15.10.2014 määrus nr 13 „Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“,
Konguta Vallavolikogu 23.11.2016 määrus nr 39 „Sotsiaaltoetuste suurused“,
Puhja Vallavolikogu 25.09.2013 määrus nr 12 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“,
Puhja Vallavolikogu 25.09.2013 määrus nr 11 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas“,
Puhja Vallavolikogu 18.12.2013 määrus nr 15 „Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale“,
Palupera Vallavolikogu 05.03.2015 määrus nr 6 „Sotsiaaltoetuste suurused Palupera vallas“,
Palupera Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 13 „Hoolduse seadmise, hooldaja m ääramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“,
Rannu Vallavolikogu 17.12.2013 määrus nr 3 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmise kord“,
Rannu Vallavolikogu 18.03.2014 määrus nr 10 „Rannu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json