Teksti suurus:

Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2022, 74

Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 18.12.2017 nr 8
RT IV, 29.12.2017, 66
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2022RT IV, 26.02.2022, 3901.03.2022

Määrus kehtestatakse Elva Vallavolikogu 18. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ § 71 lg 5, § 96 lg 3, § 100 lg 3 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
  1) sünnitoetus 550 eurot, esimene osa 300 eurot ja teine osa 250 eurot;
  2) ranitsatoetus 100 eurot;
[RT IV, 26.02.2022, 39 - jõust. 01.03.2022]
  3) matusetoetus 250 eurot.

§ 2.   Hooldajatoetuste määrad

  Kehtestada hooldajatoetuste määrad järgmiselt:
  1) täisealise raske puudega isiku hooldajale 35 eurot;
[RT IV, 26.02.2022, 39 - jõust. 01.03.2022]
  2) täisealise sügava puudega isiku hooldajale 45 eurot;
[RT IV, 26.02.2022, 39 - jõust. 01.03.2022]
  3) puudega lapse hooldajale 60 eurot.
[RT IV, 26.02.2022, 39 - jõust. 01.03.2022]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla volikogu ja valitsuse õigusaktide alusel antud haldusaktid sotsiaaltoetuste määramise kohta kehtivad nendes märgitud tähtajani.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json