Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 77

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele

Vastu võetud 21.12.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

  Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Alutaguse Vallavalitsusele.

§ 2.   Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Planeerimisseaduses sätestatud kohalikule omavalitsusele või kohaliku omavalitsuse üksusele antud ja volikogu ainupädevusse mitte kuuluvate ülesannete täitmine delegeeritakse Alutaguse Vallavalitsusele.

§ 3.   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete, välja arvatud seaduse § 5 lõigetes 1 ja 2 toodud ülesanded, täitmine delegeeritakse Alutaguse Vallavalitsusele.

§ 4.   Ametlike teadaannete avaldamise koha määramine

  Määrata ajaleht Põhjarannik valla planeerimis-, keskkonna ja ehitusvaldkonna ametlike teadaannete avaldamise kohaks.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Iisaku Vallavolikogu 18.06.2015 määrus nr 44 „Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele“;
  2) Iisaku Vallavolikogu 26.05.2016 määrus nr 64 „Planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  3) Illuka Vallavolikogu 30.11.2015 määrus nr 16 „Illuka valla ehitusmääruse kinnitamine“;
  4) Tudulinna Vallavolikogu 18.02.2013 määrus nr 2 „Tudulinna valla ehitusmäärus“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json