Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Maamaksumäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 96

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2017 nr 2
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja Maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Maamaksumäär

 (1) Kehtestada kõigi maakasutajate jaoks maamaksu ühtne määr 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

 (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 15.12.2010.a. määrus nr 12 „Maamaksumäärade kehtestamine”.

 (2) Tunnistada kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 17.12.2014.a. määrus nr 12 „Maamaksumäära kehtestamine ja maksusoodustuse taotlemise kord”.

 (3) Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavolikogu 30.11.2016.a. määrus nr 40 „Maamaksumäärade kehtestamine 2017.aastaks.

 (4) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018.a.

Roland Peets
volikogu esimees