Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 104

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Lääne-Harju valla haldusterritooriumil asuva maa maksustamist.

§ 2.   Maamaksumäärad

  (1) Maa, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa, maamaksumäär on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Keila Vallavolikogu 18.12.2015 määrus nr 50 „Maamaksumäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 määrus nr 12 „Maamaksumäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Padise Vallavolikogu 30.01.2002 määrus nr 30 „Maamaksumäärade kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Vasalemma Vallavolikogu 19.12.2006 määrus nr 12 „Maamaksumäärade kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json